Správní rada Nadačního fondu Česká knižnice i redakční rada České knižnice s lítostí přijaly zprávu, že ve středu 1. února 2017 zemřel jeden ze zakladatelů České knižnice a její první tajemník.

Dušan Karpatský byl překladatel z jihoslovanských jazyků, do nichž sám také překládal české autory, aktivně se podílel na českém i charvátském literárním životě. Napsal opakovaně vydávanou populárně naučnou příručku Malý labyrint literatury. Jeho profesionální působení shrnuje internetová databáze Obce překladatelů (zde).

Nový ročník České knižnice, nově založenou řadu výukových materiálů Seminář České knižnice i další novinky kolem vydavatelského podniku, který je čímsi jako Pražským hradem české literatury, představily v úterý 29. 11. 2016 médiím, odborné i kulturní veřejnosti Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nadační fond Česká knižnice a nakladatelství Host. Co se o České knižnici říkalo při této příležitosti v rozhlase a psalo v novinách, můžete si přečíst a poslechnout zde. Atmosféru akce zaznamenala fotoreportáž Venduly Trnkové.

 "Jedna z prvních schůzek byla na Pražském hradě, protože Česká knižnice vznikla pod patronací Václava Havla," vzpomíná literární historik Jiří Holý (1953). Na vydávání České knižnice se podílí od prvopočátků v polovině 90. let 20. století. Na počátku letošního roku předal funkci předsedy správní rady Nadačního fondu Česká knižnice Martinu Valáškovi, dál se však účastní profilování této ediční řady jako editor, vědecký redaktor i jako člen její nové redakční rady. Je profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucím Centra pro studium holokaustu a židovské literatury tamtéž.

„Nová edice Broučkiád přináší kromě konečných verzí textu i varianty časopisecké či korespondenci, vypovídající o genezi próz,“ říká literární historička Věra Menclová, která se zaměřuje na literaturu 19. století a je známa i ze svého dlouhodobého působení v Ústavu české literatura a komparatistiky FF UK. Na letošním svazku České knižnice Výlety pana Broučka od Svatopluka Čecha se podílela jako vědecká redaktorka. Již dříve s Knižnicí spolupracovala jako editorka svazku Úlomky žuly Terézy Novákové a vědecká redaktorka Povídek K. V. Raise.

„Web zatím spouštíme ve zkušebním režimu, bude se ještě upravovat funkčně i graficky,“ říká Jiří Flaišman, editor a textolog působící v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Od února letošního roku je předsedou nové redakční rady České knižnice, utvořené zástupci Nadačního fondu Česká knižnice a právě ÚČL AV ČR. Ptali jsme se ho na novinky, které přinášejí nové webové stránky České knižnice. Není jich rozhodně málo.

"Ačkoli od data vydání Čepovy prvotiny uplynulo devadesát let, ačkoli by se mohlo zdát, že tato témata již tisíckrát prošla vývěvou celé řady dalších literárních děl, nepřestává mě fascinovat umělecká jedinečnost, intenzita a aktuálnost jeho způsobu vidění," říká Jan Wiendl (1969), literární historik, ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Jako vědecký redaktor jednoho ze svazků ročníku 2016 České knižnice, Povídek Jana Čepa, byl partnerem editorky svazku Marie Havránkové i Tomáše Kubíčka, který knihu mimo jiné opatřil literárněhistorickým komentářem.