Ediční řada Česká knižnice je dlouhodobě koncipovanou, reprezentativní edicí, která obsáhne nejvýznamnější hodnoty české literatury od středověku po současnost. Klade si za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku. Od roku  1997, kdy začala vycházet, v ní až dosud (konec roku 2016) vyšlo 89 svazků.

Čtyři nové každoroční svazky v jednotné grafické pravě jsou vždy zvoleny z různých dob, literárních druhů a názorových světů. Jednotlivé texty jsou nově odborně připravovány nebo se opírají o dosavadní spolehlivá vydání. Každý svazek doprovází komentář, který čtenářům nabízí informace o vzniku děl, jejich kulturně historických souvislostech i pozdějším ohlasu. 

Česká knižnice se přednostně obrací k širší kulturní veřejnosti, pedagogům a studentům. Více než třetinu autorů České knižnice zařadil CERMAT na Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury.

Od roku 2016 vydávají ediční řadu společně Nadační fond České knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a nakladatelství Host.