Seminář České knižnice

Seminář České knižnice přináší komentáře k jednotlivým svazkům vydaným v České knižnici v podobě brožur ve formátu PDF, které si můžete volně stáhnout z tohoto webu z plné stránky příslušného svazku, vytisknout nebo nahrát do svého počítače či jiného čtecího zařízení.

Je určen zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů, respektive jejich vyučujícím.

Probírané literární texty najdete v příslušném svazku České knižnice nebo v doplňkové brožuře z řady Texty k Semináři České knižnice, která je rovněž k dispozici k volnému stahování.

Komentáře jsou založeny na rozboru konkrétních textů pocházejících obvykle z uceleného díla (tj. jedné sbírky, jednoho dramatu apod.) a jejich struktura kopíruje strukturu ústní maturitní zkoušky z češtiny (literárněhistorický kontext díla, literární žánr, kompozice, témata, čas a prostor, vypravěč / lyrický mluvčí, jazyk, styl a básnické prostředky).

Šéfredaktorem Semináře České knižnice i doprovodné řady Textů k Semináři České knižnice je Robert Kolár, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR s vlastní dlouholetou praxí středoškolského pedagoga, editor publikace Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (2010) a dalších školních příruček.

Seminář České knižnice navazuje na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945–1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Jednotlivé brožury jsou koncipovány jako výchozí materiál k dalšímu zpracování ve školní praxi (konkrétní vyučovací hodina, seminární práce apod.).

Každý je posuzován dvěma renomovanými lektory - literárním vědcem a středoškolským pedagogem.

Graficky brožury upravil Jan Čumlivski.

 

Dosud vyšlo:

Sv. 1 - Emil Juliš: Pohledná poezie (1966). Praha, ÚČL AV ČR 2016. Napsal Robert Kolár. Lektorovali Michal Kosák a Josef Soukal. Ke stažení:  brožura s interpretací, brožura s texty.

 

Akce na nákup České knižnice pro školní knihovny

Nakladatelství Host pořádá k začátku školního roku i k dalším příležitostem akce, při nichž mohou školy nakoupit svazky Česká knižnice s výraznou slevou. Sledujte oznámení na webu nakladatelství Host, v sekci novinek na tomto webu nebo nás kontaktujte.