Česká knižnice – pokyny pro editory

V této rubrice jsou uveřejněny zásady pro ediční práci ČK: Pokyny pro ediční návrh a pro sestavení ediční poznámky. Dokumenty jsou ve formátu pdf.

Pokyny pro formální úpravu komentáře
Literatura k textologii
Pokyny pro ediční návrh
Vzor edičního návrhu 1
Vzor edičního návrhu 2
Pokyny pro ediční poznámku
Vzor ediční poznámky

Novinky
Pokyny pro editory
Pokyny pro lektory
Výroční zpráva NFČK (pdf)
Ohlasy
Webmaster: redakce@kniznice.cz