Správní rada NFČK

Česká knižnice – správní rada nadačního fondu

Dr. Martin Valášek
šéfredaktor čas. Souvislosti
Praha
valasek.valasek@gmail.com
Dr. Jan Wiendl, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky
FF UK Praha
jan.wiendl@ff.cuni.cz
Dr. Věra Menclová
emer. věd. prac. Ústavu české literatury a literární vědy
FF UK Praha
menclova.vera@seznam.cz
Dr. Jan Šulc
Nakladatelství Torst
grau.sulc@gmail.com
Mgr. Filip Tomáš
Nakladatelství Akropolis
filiptomas@akropolis.info
prof. Dr. Jiří Holý
Ústav české literatury a literární vědy
FF UK Praha
jiri.holy@ff.cuni.cz
Novinky
Pokyny pro editory
Pokyny pro lektory
Výroční zpráva NFČK (pdf)
Ohlasy
Webmaster: redakce@kniznice.cz