Vědecká rada NFČK

Česká knižnice – vědecká rada nadačního fondu

doc. Dr. Hana Bočková
Ústav české literatury
FF MU Brno
bockova@phil.muni.cz
doc. Dr. Mirek Čejka
emer. doc. Ústavu českého jazyka
FF MU Brno
Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu
AV Praha
dobias@ucl.cas.cz
Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu
AV Praha
flaisman@seznam.cz
prof. Dr. Aleš Haman
emer. prof. Ústavu bohemistiky
FF JU České Budějovice
Dr. Marie Havránková
Ústav pro českou literaturu
AV Praha
havrankova@ucl.cas.cz
prof. Dr. Jiří Holý
Ústav české literatury a literární vědy
FF UK Praha
jiri.holy@ff.cuni.cz
prof. Dr. Jaroslava Janáčková
emer. prof. Ústavu české literatury a literární vědy
FF UK Praha
prom. fil. Dušan Karpatský
d.karpatsky@volny.cz
Dr. Věra Menclová
emer. věd. prac. Ústavu české literatury a literární vědy
FF UK Praha
menclova.vera@seznam.cz
Dr. Zdeňka Nováková
Nakladatelství Lidové noviny
Praha
nzdenka@email.cz
Dr. Jan Šulc
Nakladatelství Torst, Praha
grau.sulc@gmail.com
Mgr. Filip Tomáš Ph.D.
Nakladatelství Akropolis
filiptomas@akropolis.info
prof. Dr. Dalibor Tureček
Ústav bohemistiky
FF JU České Budějovice
turecek@ff.jcu.cz
Dr. Martin Valášek
šéfredaktor čas. Souvislosti
Praha
valasek.valasek@gmail.com
doc. Dr. Vlastimil Válek
emer. věd. prac. Katedry české literatury
PF MU Brno
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Ústav české literatury a literární vědy
vaclav.vanek@centrum.cz
doc. Dr. Irena Vaňková
Ústav českého jazyka a komunikace
FF UK Praha
Irena.Vankova@ff.cuni.cz
Novinky
Pokyny pro editory
Pokyny pro lektory
Výroční zpráva NFČK (pdf)
Ohlasy
Webmaster: redakce@kniznice.cz