Svazek
56
Název svazku
Povídky
Jméno autora
Zikmund Winter
Zařazená díla
Krátký jeho svět
Proti pánům
Vojačka
Peklo
Panečnice
Editoři svazku
Věra Brožová
Autoři komentáře
Věra Brožová
Vědečtí redaktoři
Robert Adam
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2009
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
412
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7294-330-2
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Zikmund Winter: Povídky

Zikmund Winter (1846–1912) proslul jako znalec všedního života českých měst 16. a počátku 17. století. Studium archivních pramenů zužitkoval i ve svých zralých novelistických povídkách. Náš výbor představuje pět z nich: Krátký jeho svět, Proti pánům, Vojačka, Peklo a Panečnice. Osudy bezvýznamných, ač reálných postav, trpících uprostřed pokrytců a prospěchářů, zde jedinečně podkresluje barvitý ruch historické Prahy. Avšak mimo pozornost těchto jejích lidiček se schyluje k tragickým dějinným událostem. Wintrův realismus zde přechází do poloh až naturalistických či expresivních, a vytváří tak nečekanou paralelu mezi „soumrakem zlaté doby českých měst“ a mezi „soumrakem 19. století“. To mu vyneslo uznání i u mladých vyznavačů moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století a stále budí zájem čtenářů. Svazek edičně připravila a komentář napsala Věra Brožová.