O Kniznice.cz

Web Kniznice.cz provozuje Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Česká knižnice

CMS: Joomla!

Grafický návrh: Jan Čumlivski

Vývoj: Agionet

Obsah webu a redakce

Obsah webu vytvářejí pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR a spolupracovníci České knižnice.

Redakce:

Pavel Janáček

Přispěvatelé:

Stanislava Fedrová, Jiří Flaišman, Petra Hesová, Pavel Janáček, Robert Kolár, Lucie Kořínková, Anna Štičková

Fotografie svazků České knižnice:

Vendula Trnková

Podmínky užití

Autorská práva jsou vyhrazena. Použití všech textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních materiálů je možné jen s písemným souhlasem provozovatele webu a zveřejněním odkazu na autora.

Fotografie a vyobrazení v sekci Autoři pocházejí ze sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví, ze sbírek dalších paměťových institucí a ze soukromých archivů. Na webu Kniznice.cz jsou reprodukovány se souhlasem držitelů obrazového materiálu. Zdroje jsou uvedeny na stránkách jednotlivých autorů.

Obrazové materiály v sekci Obrazy jsou zveřejněny se souhlasem držitelů práv a údaje jsou uvedeny v souladu s uzavřenými smlouvami.

Pro použití obrazového materiálu ze sekcí Autoři a Obrazy je nutné kontaktovat držitele autorských nebo reprodukčních práv.