O Kniznice.cz

Web Kniznice.cz provozuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Nadačním fondem Česká knižnice

CMS:
Joomla!

Grafický návrh:
Jan Čumlivski

Vývoj:
Agionet

Obsah webu a redakce

Obsah webu vytvářejí pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a spolupracovníci České knižnice.

Redakce:
Pavel Janáček
Lenka Patoková

Přispěvatelé:
Stanislava Fedrová, Jiří Flaišman, Petra Hesová, Pavel Janáček, Robert Kolár, Lucie Kořínková, Lenka Patoková, Anna Štičková

Fotografie svazků České knižnice:
Vendula Trnková

Podmínky užití

Autorská práva jsou vyhrazena. Použití všech textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních materiálů je možné jen s písemným souhlasem provozovatele webu a zveřejněním odkazu na autora.
Fotografie a vyobrazení v sekci Autoři pocházejí ze sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví, ze sbírek dalších paměťových institucí a ze soukromých archivů. Na webu Kniznice.cz jsou reprodukovány se souhlasem držitelů obrazového materiálu. Zdroje jsou uvedeny na stránkách jednotlivých autorů.
Obrazové materiály v sekci Obrazy jsou zveřejněny se souhlasem držitelů práv a údaje jsou uvedeny v souladu s uzavřenými smlouvami.
Pro použití obrazového materiálu ze sekcí Autoři a Obrazy je nutné kontaktovat držitele autorských nebo reprodukčních práv.