Pro spolupracovníky

Ediční návrhy, edičně zpracované texty, texty komentářů, lektorské posudky, vyjádření vědeckých redaktorů a všechny další materiály související s přípravou vašeho svazku České knižnice odevzdávejte výhradně vědecké redaktorce České knižnice Petře Hesové (hesova [at] ucl.cas.cz), která sama zajistí předání materiálu příslušným spolupracovníkům.

Zásady pro ediční práci České knižnice, pokyny pro ediční návrh a pro sestavení ediční poznámky (dokumenty jsou ve formátu PDF).

Literatura k textologii
Pokyny pro ediční návrh
Vzor edičního návrhu 1
Vzor edičního návrhu 2
Pokyny pro ediční poznámku
Vzor ediční poznámky

Pokyny pro lektory České knižnice včetně ukázky lektorského posudku (dokumenty jsou ve formátu PDF).

Povinnosti lektora
Lektorský posudek svazku České knižnice