Obrazy

Zdenek Rykr: Orient, 1935

asambláž, papír, dřevo, provaz, celofán, azbest; 30 × 21 cm
Národní galerie, Praha, inv. č. O 13152

Obraz použit na obálce svazku:
Milada Součková: Má písmena

August Bedřich Piepenhagen: Bystřina pod listnatými stromy, 30. léta 19. století

olej, plátno; 80 × 110 cm
Národní galerie, Praha, inv. č. O16190

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky

Miloš Jiránek: Koupání (Hoch z Velké), 1902

olej, plátno; 81,4 × 90 cm
Galerie výtvarného umění v Ostravě, inv. č. O 1182

Obraz použit na obálce svazku:
Fráňa Šrámek: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav (2023)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Kristus uzdravuje nemocné – Stozlatový list, 1642–1648

lept, suchá jehla, mědiryt, papír; 275 × 388 mm
Rijksmuseum, Amsterdam, inv. č. RP-P-OB-602

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Amos Komenský: Duchovní traktáty I–II

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Tři stromy, 1643

lept, suchá jehla, mědiryt, papír; 213 × 279 mm
Rijksmuseum, Amsterdam, inv. č. RP-P-OB-444

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Amos Komenský: Duchovní traktáty I–II

Jan Křížek: Bez názvu, 1958

kvaš, papír; 32,3 x 56 cm
Národní galerie, Praha, inv. č. K58460

Obraz použit na obálce svazku:
Egon Bondy: Básně a prózy (1949–1955)

Jan Kokeš: Libušina věštba, 1854

opona Městského divadla Chrudim; olej, plátno; 770 × 490 cm
Regionální muzeum v Chrudimi

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Kajetán Tyl: Divadelní hry

Stanislav Podhrázský: Milenci, 1957

olej, plátno, 102 × 120 cm
soukromá sbírka
© Stanislav Podhrázský – dědicové, 2022
Reprofoto © Tomáš Rasl, 2022

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Topol: Pět her

Ilustrace k Boëthiovu spisu Consolatio philosophiae (Filosofie utěšitelkou), Johann Grüninger, 1501

kolorovaný dřevořez; 283 × 203 mm
Universität Freiburg in Breisgau, historische Bestände, inv. č. Br., RA 4.84/52
Reprofoto © Universität Freiburg in Breisgau, 2022

 

Dakotský malovaný plášť z bizoní kůže, před 1856

bizoní kůže, rumělka; 200 × 180 cm
Náprstkovo muzeum, inv. č. 44438
Fotografie © Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, 2022
 
Obraz použit na obálce svazku:
Josef Václav Sládek: Má Amerika (2022)

František Bílek: Vedra; z cyklu Ruce, 1901

tempera, uhel, plátno; 120 × 205 cm
Galerie hlavního města Prahy, inv. č. K-2974
Reprofoto © Galerie hlavního města Prahy, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Otokar Březina: Básně

Antonín Procházka: Hráči, 1907–1908

tuš, pastelky, papír; 18,9 × 25,4 cm
Národní galerie, Praha, inv. č. K 40130
Fotografie © Národní galerie Praha, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky (2021)
Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky (2008)

Martin Antonín Lublinský: Starobylá pověst země Moravy, 1673

tempera na pergamenu; 35 × 27,5 cm
Moravský zemský archiv v Brně, A 3, inv. č. 46
Reprofoto © Moravský zemský archiv v Brně, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae

Karel Nepraš: Velký dialog, 1966

drát – textil – laminát – lak – kov
výška 145 cm x šířka 190 cm x hloubka 83 cm
Národní galerie Praha, inv. č. P 5327
© Karel Nepraš — dědicové, 2021
© Národní galerie Praha, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Ladislav Fuks: Tři prózy

Jan Rambousek: Konec (z cyklu Spodina), 1921

lept; šířka 27,5 cm x celková výška 37 cm
Moravská galerie, inv. č. C_7438
Reprofoto © Moravská galerie v Brně, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Jiří Wolker: Básně

Mikuláš Medek: 3904 starých růžových centimetrů (Preparovaný obraz), 1962

olej, email, plátno; 140 × 95 cm
Galerie výtvarného umění, Cheb, inv. č. O 703; http://www.gavutopx.cz/
© Mikuláš Medek – dědicové, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Zábrana: Básně a povídky

Libor Fára: Rytmus, 1959

koláž; 79 × 51 cm
soukromá sbírka
© Libor Fára – dědicové, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Škvorecký: Zbabělci (2020)

Samuel Weishun podle Karla Škréty: ilustrace k univerzitní tezi Davida Zikmunda Sensta, 1647

mědiryt, 16,5 × 12 cm
Národní knihovna ČR, Praha, 49 C 79/11
Reprofoto © Národní knihovna ČR, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Fridrich Bridel: Hymny, písně, legendy

Viktor Barvitius: Zkouška koní v Paříži, 1867

olej, plátno; 86,5 × 154 cm
Národní galerie, Praha, O 17479
Reprofoto © Národní galerie Praha, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Vítězslav Hálek: Básně a prózy

František Bidlo: Vzpomínka na Prahu. Věnováno Georgu Groszovi, 1926

tuš, papír, 540 x 400 mm
Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, inv. č. K 1724
© Reprofoto © GASK – Sbírka Galerie Středočeského kraje, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Poláček: Okresní městoBylo nás pět

Strana 1 z 6