Obrazy

František Bílek: Vedra; z cyklu Ruce, 1901

tempera, uhel, plátno; 120 × 205 cm
Galerie hlavního města Prahy, inv. č. K-2974
Reprofoto © Galerie hlavního města Prahy, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Otokar Březina: Básně

Antonín Procházka: Hráči, 1907–1908

tuš, pastelky, papír; 18,9 × 25,4 cm
Národní galerie, Praha, inv. č. K 40130
Fotografie © Národní galerie Praha, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky (2021)
Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky (2008)

Martin Antonín Lublinský: Starobylá pověst země Moravy, 1673

tempera na pergamenu; 35 × 27,5 cm
Moravský zemský archiv v Brně, A 3, inv. č. 46
Reprofoto © Moravský zemský archiv v Brně, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae

Karel Nepraš: Velký dialog, 1966

drát – textil – laminát – lak – kov
výška 145 cm x šířka 190 cm x hloubka 83 cm
Národní galerie Praha, inv. č. P 5327
© Karel Nepraš — dědicové, 2021
© Národní galerie Praha, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Ladislav Fuks: Tři prózy

Jan Rambousek: Konec (z cyklu Spodina), 1921

lept; šířka 27,5 cm x celková výška 37 cm
Moravská galerie, inv. č. C_7438
Reprofoto © Moravská galerie v Brně, 2021

Obraz použit na obálce svazku:
Jiří Wolker: Básně

Mikuláš Medek: 3904 starých růžových centimetrů (Preparovaný obraz), 1962

olej, email, plátno; 140 × 95 cm
Galerie výtvarného umění, Cheb, inv. č. O 703; http://www.gavutopx.cz/
© Mikuláš Medek – dědicové, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Zábrana: Básně a povídky

Libor Fára: Rytmus, 1959

koláž; 79 × 51 cm
soukromá sbírka
© Libor Fára – dědicové, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Škvorecký: Zbabělci (2020)

Samuel Weishun podle Karla Škréty: ilustrace k univerzitní tezi Davida Zikmunda Sensta, 1647

mědiryt, 16,5 × 12 cm
Národní knihovna ČR, Praha, 49 C 79/11
Reprofoto © Národní knihovna ČR, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Fridrich Bridel: Hymny, písně, legendy

Viktor Barvitius: Zkouška koní v Paříži, 1867

olej, plátno; 86,5 × 154 cm
Národní galerie, Praha, O 17479
Reprofoto © Národní galerie Praha, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Vítězslav Hálek: Básně a prózy

František Bidlo: Vzpomínka na Prahu. Věnováno Georgu Groszovi, 1926

tuš, papír, 540 x 400 mm
Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, inv. č. K 1724
© Reprofoto © GASK – Sbírka Galerie Středočeského kraje, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Poláček: Okresní městoBylo nás pět

Václav Vavřinec Reiner: Oslavení srdce Bolestné Panny Marie, identifikovaného se srdcem Ježíšovým, 1735

freska, Dobrá Voda u Českých Budějovic, farní a poutní kostel Panny Marie Bolestné
Foto © Martin Mádl - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Bůh mně ústa má otevříti může

František Zelenka: scéna k Caesarovi, 1932

Scéna pro inscenaci hry Caesar, Osvobozené divadlo 1932, foto Atelier Paul
© Archiv Atelieru Paul, 2019
Reprofoto © Institut umění — Divadelní ústav, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jiří Voskovec, Jan Werich: Čtyři hry

Wilhelm Riedel: Stádo krav na pastvě, 1866

olej, plátno, 24 × 40,5 cm
Národní galerie, Praha, O 4262
Reprofoto © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:

Karolina Světlá: Vesnický román

Světlou a Riedela spojují dvě protilehlé strany hory Ještěd a zároveň dvě jazykové strany kultury tehdejších Českých zemí. Riedel, pocházející z úspěšné německé sklářské rodiny z Jizerských hor strávil sice velkou část svého krátkého života na dlouhých pobytech v Německu, Francii či Itálii, neopomněl ale pravidelně posílat svá díla na pražské výstavy – a tam také jeho obrazy velmi kladně hodnotil i Jan Neruda, především krajiny francouzského školení a sklad barev. Obraz z roku 1866, tedy v podstatě totožný s dobou vzniku Vesnického románu, pochází z pobytu na francouzském venkově u Soběslava Pinkase. Jeho horizontální plány i škála barev v nich vycházejí ze starších tradic, nový je ale skicovitý charakter s patrnými rychlými tahy štětce. Nedávný vynález hotových olejových barev v tubě otevřel i Riedelovi možnost pracovat v plenéru na zachycení světla a aktuální atmosféry. Vytváří tu iluzi, že se nejedná o pečlivě promyšlenou kompozici, ale jakoby reálný pohled na skutečné dění, na okamžik vytržený z běžných denních činností na dvoře statku.

náměty ke čtení: 
Šárka Leubnerová: Wilhel Riedel. 1832–1876 (kat. výstavy, NG Praha, OG Liberec), Praha: Národní galerie – Oblastní galerie Liberec 2008

Zpracovala Stanislava Fedrová

Adolf Kašpar: Příjezd babičky na Staré bělidlo

Reprofoto © Moravská zemská knihovna v Brně, 2017

Obraz použit na obálce svazku:
Božena Němcová: Babička

Hippolyt Soběslav Pinkas: Modlitba za oběšence, 1861

Reprofoto © Archiv Alšovy jihočeské galerie, 2017

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Sabina: Novely

Joža Úprka: Nedělní ráno, 1896

olej, plátno
Reprofoto © Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2011

Obraz použit na obálce svazku:
Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi (díl I)

Veraikon svatovítský, 1400/1440

Reprofoto © Správa Pražského hradu, Jiří Kopřiva, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů / České listy

Viktor Karlík: Ryby-ptáci, 1989

olej, plátno; 156,5 × 107 cm
soukromá sbírka
zdroj: Viktor Karlík, http://www.viktorkarlik.cz/ryby-ptaci
© Viktor Karlík, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jáchym Topol: Sestra

Josef Matěj Navrátil: nástěnná malba, 1847

divadelní salonek Vávrova domu v Praze, 1847
Reprofoto © Poštovní muzeum Praha, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry

František Gellner: Ilustrace ke Křtu svatého Vladimíra, 1904

kresba ze samostatného vydání skladby
Praha, S. K. Neumann 1904

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Havlíček: Básně a prózy

Strana 1 z 6