Řídící orgány

Redakční rada České knižnice

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. (ÚČL AV ČR) – předseda

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (NFČK)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL AV ČR)

Mgr. Jan Linka (ÚČL AV ČR)

Mgr. Filip Tomáš, Ph.D. (NFČK)

PhDr. Martin Valášek, Ph.D. (NFČK)

Tajemnicí Redakční rady ČK je:

PhDr. Petra Hesová, Ph.D.

hesova [at] ucl.cas.cz

Vědecká rada Nadačního fondu Česká knižnice

Složení vědecké rady je uvedeno na webu NFČK, zde.