• Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae
  Sv. 113 Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae

  První ucelená moderní edice českojazyčného spisu katolického kněze a historiografa 17. století. Tato ve své době zcela ojedinělá „vědecká práce v domácím jazyce“ se stala nejen zdrojem poučení, ale rovněž i sebeidentifikace tehdejších čtenářů, a tak na Moravě převzala úlohu, kterou v Čechách plnila o století starší Kronika česká Václava Hájka z Libočan.

  Číst dál...
 • Josef Topol: Pět her
  Sv. 117 Josef Topol: Pět her Z díla Josefa Topola vybíráme pět her, vystihujících konstantní témata jeho tvorby: zobrazení rozpadu světa, v němž byl člověk pevně svázán s přírodou, a zachycení složitosti mezilidské komunikace. Číst dál...
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy
  Sv. 116 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v chronologicko-tematickém uspořádání vybízí k exkurzi do Evropy doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu, do doby zámořských objevů, technologických inovací a vynálezů, ale také náboženských konfliktů, morových epidemií a turecké hrozby. Číst dál...
 • Josef Václav Sládek: Má Amerika
  Sv. 115 Josef Václav Sládek: Má Amerika Druhé, revidované vydání souboru fejetonů a příhod, v nichž Josef Václav Sládek seznamoval soudobou českou veřejnost se svými zážitky z cesty po Severní Americe. Soubor je uspořádán chronologicky, aby věrně rekonstruoval Sládkovo putování po Spojených státech, kam z politických, ekonomických nebo osobních důvodů mířily v šedesátých letech 19. století vlny emigrantů ze střední Evropy. Číst dál...