• Egon Bondy: Básně a prózy (1949–1955)
  Sv. 120 Egon Bondy: Básně a prózy (1949–1955) Totální realismus, Trapná poesie, čtyři další básnické sbírky a dvě lyrickoepické skladby doplňuje v souboru dosud nevydaná hybridní textová koláž 2000. Svazek se soustřeďuje na rané období Bondyho tvorby, v němž ze střetu postavantgardní a totalitní estetiky vznikla díla otevírající nové možnosti literárního jazyka.  Číst dál...
 • Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky
  Sv. 121 Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky Svazek přináší úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků našeho největšího romantického básníka K. H. Máchy, z jehož díla čerpala a povstala moderní česká literatura. Máchova próza, tehdy bez deníků, už jednou v naší ediční řadě vyšla, pro nový svazek byly všechny básníkovy texty nově edičně zpracovány a odlišně uspořádány. Číst dál...
 • Milada Součková: Má písmena
  Sv. 122 Milada Součková: Má písmena Svazek představuje nejpřednější autorku českého modernismu čtveřicí žánrově odlišných, avšak motivicky provázaných textů: První písmena, Mluvící pásmo, Zakladatelé a Vlastní životopis Josefíny Rykrové. Číst dál...
 • Fráňa Šrámek: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav
  Sv. 123 Fráňa Šrámek: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav Charakteristické rysy umělecké individuality Fráni Šrámka v žánrovém rozpětí od básnické sbírky přes román po drama vystihují čtyři díla vybraná pro tento svazek. Pro současnou reedici byla původní edice z roku 2000 důkladně revidována. Číst dál...