• Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky
  Sv. 112 Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky Reedice povídkového výboru dokládajícího rozmarnou různorodost humoristovy beletristiky i její dobově příznačné inspirační zdroje. Číst dál...
 • Josef Václav Sládek: Má Amerika
  Sv. 115 Josef Václav Sládek: Má Amerika Druhé, revidované vydání souboru fejetonů a příhod, v nichž Josef Václav Sládek seznamoval soudobou českou veřejnost se svými zážitky z cesty po Severní Americe. Soubor je uspořádán chronologicky, aby věrně rekonstruoval Sládkovo putování po Spojených státech, kam z politických, ekonomických nebo osobních důvodů mířily v šedesátých letech 19. století vlny emigrantů ze střední Evropy. Číst dál...
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy
  Sv. 116 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v chronologicko-tematickém uspořádání vybízí k exkurzi do Evropy doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu, do doby zámořských objevů, technologických inovací a vynálezů, ale také náboženských konfliktů, morových epidemií a turecké hrozby. Číst dál...
 • Jiří Wolker: Básně
  Sv. 111 Jiří Wolker: Básně Komentovaný výbor, který společně s oběma sbírkami vydanými ještě za básníkova života – lyricky radostnými i pokornými verši Hosta do domu (1921) a sociálně vyhrocenou, baladickou notou Těžké hodiny (1922) – obsahuje i další skladby do sbírek nezařazené, např. stěžejní pásmo Svatý Kopeček (1921). Číst dál...