Pro školy

Seminář České knižnice

Ediční řada Seminář České knižnice je volně dostupná ze stránek jednotlivých svazků České knižnice (PDF ve dvou variantách: jednostrany, dvoustrany), ke stažení jsou připraveny také pracovní listy (ukázka z díla).  Semináře jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla, jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny (pozornost je věnována literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči nebo básnickému subjektu, jazyku, stylu a básnickým prostředkům). Semináře jsou určeny zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů (v případě středních škol spíše vyučujícím) a navazují na interpretační příručky Rozumět literatuřeČeská literatura 1945–1970Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Každý svazeček Seminářů České knižnice je výsledkem spolupráce autora a redakce se dvěma lektory – literárním vědcem a středoškolským pedagogem.

Edici Semináře České knižnice řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Grafická úprava: Jan Čumlivski.

Seznam vydaných Seminářů České knižnice
(abecedně podle příjmení autora nebo titulu anonymního díla)

Sv. 28 – Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu (1928) – napsal Robert Kolár

Sv. 27 – Karel Čapek: Hordubal (1933) – napsal Filip Komberec

Sv. 12 – Karel ČapekRUR (1920) – napsal Jiří Holý

Sv. 9 – Svatopluk ČechPravý výlet pana Broučka do Měsíce (1886) – napsal Michal Fránek

Sv. 8 ­– Jan ČepDvojí domov (1926) – napsal Pavel Šidák

Sv. 30 – Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků (1906) – napsal Robert Kolár

Sv. 17 – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého... (1608) – napsala Hana Bočková

Sv. 13 – Václav HavelZahradní slavnost (1963) – napsala Lenka Jungmannová

Sv. 22 – Egon Hostovský: Dům bez pána (1937) – napsal Erik Gilk

Sv. 21 – Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory (1965) – napsala Petra James

Sv. 31 – Jan Hus: České listy (1415) – napsal Matouš Jaluška

Sv. 10 – Josef JedličkaKde život náš je v půli se svou poutí (1954–1957) – napsala Andrea Králíková

Sv. 20 – Alois Jirásek: Lucerna (1905) – napsal Michal Fránek

Sv. 34 – Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894) – napsal Ladislav Futtera

Sv. 18 – Jaromír John: Večery na slamníku (1920) – napsal Erik Gilk

Sv. 1 – Emil Juliš: Pohledná poezie (1966) – napsal Robert Kolár

Sv. 11 – Jiří KolářPrometheova játra (1950) – napsal Jakub Říha

Sv. 15 – Jan Amos KomenskýLabyrint světa a ráj srdce (1623) – napsal Tomáš Havelka

Sv. 23 – Karel Hynek Mácha: Máj (1836) – napsal Michal Charypar

Sv. 26 – Josef Svatopluk Machar: Confiteor... (1887) – napsal Robert Kolár

Sv. 24 – Vítězslav Nezval: Abeceda (1924) – napsal Robert Kolár

Sv. 2 – Milota Zdirad PolákVznešenost přírody (1819) – napsal Robert Kolár

Sv. 19 – Marie Pujmanová: Pacientka doktora Hegla (1931) – napsala Andrea Králíková

Sv. 6 – Karel V. RaisPoslední radosti (1894) – napsal Robert Adam

Sv. 25 – Karel Sabina: Oživené hroby (1870) – napsala Petra Hesová

Sv. 3 – Josef Václav SládekBásně (1875) – napsal Robert Kolár

Sv. 4 – Fráňa ŠrámekModrý a rudý (1906) – napsala Ladislava Lederbuchová

Sv. 16 – Karel TomanPohádky krve (1898) – napsal Robert Kolár

Sv. 33 – Jáchym Topol: Sestra (1994) – napsal Zdeněk Šanda

Sv. 32 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Vest pocket revue (1927) – napsal Marek Lollok

Sv. 7 – Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje (1886) – napsal Václav Vaněk

Sv. 29 – Jiří Weil: Život s hvězdou (1949) – napsala Markéta Kittlová

Sv. 14 – Život Ezopův (1557) – napsal Matouš Jaluška

Sv. 5 – Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380) – napsala Vendula Rejzlová Zajíčková