Pro školy

Obsah:

1. Seminář České knižnice
2. Seznam vydaných Seminářů
3. Dílna České knižnice
4. Seznam vydaných Dílen

 

Na stránkách jednotlivých svazků České knižnice jsou ke stažení volně dostupné výukové materiály, které ve dvou řadách vydává Ústav pro českou literaturu AV ČR. Materiály jsou publikovány jako PDF ve formátech, které vycházejí vstříc potřebám tisku na běžných tiskárnách nebo četby na elektronických zařízeních. Výukové materiály jsou doplňovány postupně k novějším i starším svazkům. Pokud je v jednom svazku České knižnice publikováno více literárních děl (ať již téhož autora, anebo různých autorů), může k němu vzniknout několik sad různě zaměřených výukových materiálů.

Obě řady výukových materiálů řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Grafická úprava a sazba Jan Čumlivski (Semináře sv. 1–41, Dílny sv. 1–20), od Semináře sv. 42 a Dílny sv. 21 studio Stará škola.

Po představení každé z řad uvádíme seznam jejich dosud vydaných svazků s proklikem na stránky příslušných svazků České knižnice. Seznamy jsou uspořádány abecedně podle příjmení autora nebo titulu anonymního díla.

Seminář České knižnice 

Brožurky jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla, jejich struktura je odvozena ze vzoru státních maturit z češtiny (pozornost je věnována literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči nebo básnickému subjektu, jazyku, stylu a básnickým prostředkům). Ke stažení jsou v případě některých brožurek připraveny také pracovní listy (ukázka z díla). Semináře jsou určeny zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů (v případě středních škol spíše vyučujícím) a navazují na interpretační příručky Rozumět literatuřeČeská literatura 1945–1970Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Každý svazeček Seminářů České knižnice je lektorován.

Seznam vydaných Seminářů České knižnice

Sv. 39 – Jakub Arbes: Svatý Xaverius (1873) – napsal Michal Charypar
Sv. 28 – Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu (1928) – napsal Robert Kolár
Sv. 27 – Karel Čapek: Hordubal (1933) – napsal Filip Komberec
Sv. 12 – Karel ČapekRUR (1920) – napsal Jiří Holý
Sv. 9 – Svatopluk ČechPravý výlet pana Broučka do Měsíce (1886) – napsal Michal Fránek
Sv. 8 ­– Jan ČepDvojí domov (1926) – napsal Pavel Šidák
Sv. 30 – Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků (1906) – napsal Robert Kolár
Sv. 42 – Viktor Dyk: Krysař (1915) – napsal Erik Gilk
Sv. 17 – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého... (1608) – napsala Hana Bočková
Sv. 13 – Václav HavelZahradní slavnost (1963) – napsala Lenka Jungmannová
Sv. 22 – Egon Hostovský: Dům bez pána (1937) – napsal Erik Gilk
Sv. 21 – Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory (1965) – napsala Petra James
Sv. 31 – Jan Hus: České listy (1415) – napsal Matouš Jaluška
Sv. 10 – Josef JedličkaKde život náš je v půli se svou poutí (1954–1957) – napsala Andrea Králíková
Sv. 20 – Alois Jirásek: Lucerna (1905) – napsal Michal Fránek
Sv. 34 – Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894) – napsal Ladislav Futtera
Sv. 18 – Jaromír John: Večery na slamníku (1920) – napsal Erik Gilk
Sv. 1 – Emil Juliš: Pohledná poezie (1966) – napsal Robert Kolár
Sv. 11 – Jiří KolářPrometheova játra (1950) – napsal Jakub Říha
Sv. 15 – Jan Amos KomenskýLabyrint světa a ráj srdce (1623) – napsal Tomáš Havelka
Sv. 43 – Legenda Kristiánova (před 997) – napsala Vendula Rejzlová
Sv. 23 – Karel Hynek Mácha: Máj (1836) – napsal Michal Charypar
Sv. 37 – Karel Hynek Mácha: Obrazy ze života mého (1834) – napsal Michal Charypar
Sv. 26 – Josef Svatopluk Machar: Confiteor... (1887) – napsal Robert Kolár
Sv. 24 – Vítězslav Nezval: Abeceda (1924) – napsal Robert Kolár
Sv. 35 – Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník (1933) – napsal Erik Gilk
Sv. 38 – Karel Poláček: Bylo nás pět (1946) – napsal Erik Gilk
Sv. 2 – Milota Zdirad PolákVznešenost přírody (1819) – napsal Robert Kolár
Sv. 19 – Marie Pujmanová: Pacientka doktora Hegla (1931) – napsala Andrea Králíková
Sv. 6 – Karel V. RaisPoslední radosti (1894) – napsal Robert Adam
Sv. 25 – Karel Sabina: Oživené hroby (1870) – napsala Petra Hesová
Sv. 3 – Josef Václav SládekBásně (1875) – napsal Robert Kolár
Sv. 41 – Karolina Světlá: Vesnický román (1867) – napsal Ivo Říha
Sv. 44 – F. X. Šalda: Boje o zítřek (1905) – napsal Lukáš Holeček
Sv. 4 – Fráňa ŠrámekModrý a rudý (1906) – napsala Ladislava Lederbuchová
Sv. 16 – Karel TomanPohádky krve (1898) – napsal Robert Kolár
Sv. 33 – Jáchym Topol: Sestra (1994) – napsal Zdeněk Šanda
Sv. 40 – Vladislav Vančura: Rozmarné léto (1926) – napsala Andrea Králíková
Sv. 32 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Vest pocket revue (1927) – napsal Marek Lollok
Sv. 7 – Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje (1886) – napsal Václav Vaněk
Sv. 29 – Jiří Weil: Život s hvězdou (1949) – napsala Markéta Kittlová
Sv. 36 – Julius Zeyer: Radúz a Mahulena (1896) – napsal Michal Fránek
Sv. 14 – Život Ezopův (1557) – napsal Matouš Jaluška
Sv. 5 – Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380) – napsala Vendula Rejzlová Zajíčková

Dílna České knižnice

Dílny jsou rozšířením edice Seminářů a přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům vydaným v Knižnici. Mají sloužit k přímému využití ve výuce. Dílny České knižnice jsou lektorovány a redakčně zpracovány.

Seznam vydaných Dílen České knižnice

Sv. 9 – Jakub Arbes: Svatý Xaverius (1873) – vytvořila Alena Švejdová
Sv. 11 – Karel Čapek: Hordubal (1933) – vytvořila Alena Kingham
Sv. 14 – Karel Čapek: RUR (1920) – vytvořil Josef Švéda
Sv. 22 – Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků (1906) – vytvořil Robert Kolár
Sv. 17 – Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol (1967) – vytvořila Kateřina Zajíčková
Sv. 23 – Vítězslav Hálek: Večerní písně (1858) – vytvořil Michal Fránek
Sv. 15 – Jaroslav Hašek: O básnících (1907) – vytvořil Martin Lukáš
Sv. 10 – Jaroslav Havlíček: Neviditelný (1937) – vytvořila Alena Paulenková
Sv. 5 – Bohumil Hrabal: Jarmilka, Automat Svět – vytvořil Kryštof Špidla
Sv. 6  Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (1966) vytvořil Ondřej Vojtíšek
Sv. 1  Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894) vytvořil Ladislav Futtera
Sv. 8  Jiří Kolář: Prometheova játra (1950) vytvořila Eva Marková
Sv. 13 – Karel Hynek Mácha: Máj (1836) – vytvořil Josef Soukal
Sv. 4  Vítězslav Nezval: Pantomima (1924) vytvořil Jan Křeček
Sv. 3  Karel Poláček: Bylo nás pět (1946) – vytvořil Lukáš Foldyna
Sv. 21 – Karel V. Rais: Když se připozdívá (1892) – vytvořil Robert Adam
Sv. 12 – Karolina Světlá: Vesnický román (1867) – vytvořila Kateřina Burgetová
Sv. 16 – Josef Škvorecký: Zbabělci (1958) – vytvořil Kryštof Špidla
Sv. 7  Fráňa Šrámek: Splav (1916) vytvořil Jan Čihák
Sv. 24 – F. X. Šalda: Boje o zítřek (1905) – vytvořil Lukáš Holeček
Sv. 19 – Karel TomanMěsíce (1918) – vytvořil Robert Kolár
Sv. 2  Vladislav Vančura: Rozmarné léto (1926) vytvořila Andrea Králíková
Sv. 25 – Jaroslav Vrchlický: Rok na jihu (1878) – vytvořil Robert Kolár 
Sv. 20 – Jan Zahradníček: Znamení moci (1951) – vytvořila Zuzana Vízková
Sv. 18 – Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380) – vytvořila Vendula Rejzlová
 
Dílny České knižnice sv. 1–20 vyšly v rámci projektu Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, spolufinancovaného Evropskou unií.