Vydavatelé

Svazkem 85 počínaje (od roku 2016 do současnosti) vydávají Českou knižnici:

Nadační fond Česká knižnice
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Host - vydavatelství, s. r. o.

Svazky 56–84 (v letech 2009–2015) vydaly:

Nadační fond Česká knižnice
Host - vydavatelství, s. r. o.

Svazky 3–55 (v letech 1998–2008) vydaly:

Nadační fond Česká knižnice (před 5. 2. 1999 Nadace Česká knižnice)
NLN, s.r.o. (Nakladatelství Lidové noviny)

Svazky 1–2 v roce 1997 vydaly:

Nadace Česká knižnice
Český spisovatel, a.s.

Na vydání některých svazků se podílela také další nakladatelství, obvykle z titulu držitele licence na vydání zařazeného díla (jako Mladá fronta či Leda). Soubor svazků, na nichž se podíleli jednotliví nakladatelé, lze na tomto webu vypsat pomocí filtru "Vydavatel" v sekci "Knihy" tohoto webu. Do roku 2015 nebylo spoluvydavatelství Nadačního fondu Česká knižnice v tirážích svazků vyjádřeno, proto příslušný filtr přiřazuje fondu až svazky pozdější.