Svazek
93
Název svazku
Hry
Jméno autora
Václav Havel
Zařazená díla
Zahradní slavnost
Vyrozumění
Ztížená možnost soustředění
Žebrácká opera
Audience
Vernisáž
Largo desolato
Pokoušení
Editoři svazku
Lenka Jungmannová
Autoři komentáře
Lenka Jungmannová
Vědečtí redaktoři
Jan Šulc
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2017
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
560
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
drama

Václav Havel: Hry

Pokračujíc v linii vydávání dramatických textů, představuje Česká knižnice hry Václava Havla (1936–2011), které tvoří pomyslné vrcholy jeho dramatického díla: Zahradní slavnost (1963), Vyrozumění (1965), Ztížená možnost soustředění (1968), Žebrácká opera (1972), Audience, Vernisáž (1975), Largo desolato (1984) a Pokoušení (1985). V těchto hrách Havel konstituuje, rozvíjí a brilantně obměňuje svůj groteskně-satirický dramatický rukopis, vyrůstající z kritiky totalitní ideologie 50. a 60. let a postupně do sebe vstřebávající také myšlení disidentské, formující se v dekádách následujících. Svazek edičně připravila Lenka Jungmannová, která v závěrečném komentáři sleduje nejen genezi jednotlivých her, jejich ohlasy a kritickou recepci, ale i jejich publikační a inscenační život.

Při příležitosti dotisku v roce 2021 prošel svazek novým redakčním čtením s výsledkem pouhých dvou oprav či zpřesnění v komentáři uváděných údajů. Dále uváděná ukázka se vztahuje k tomuto dotisku.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně