Milota Zdirad Polák

(1788–1856)
Básník českého preromantismu, autor cestopisu do Itálie.

Oldřich Prefát z Vlkanova

(1523–1565)
Autor cestopisu do Palestiny.

Marie Pujmanová

(1893–1958)
Prozaička, publicistka a básnířka.

Karel Václav Rais

(1859–1926)
Prozaik, autor veršů pro děti.

Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–1591)
Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

Václav Řezáč

(1901–1956)
Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Karel Sabina

(1813–1877)
Prozaik, básník, kritik, libretista, žurnalista a politik.

Karel Schulz

(1899–1943)
Prozaik a publicista.

Josef Václav Sládek

(1845–1912)
Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Antonín Sova

(1864–1928)
Básník a prozaik, klíčová osobnost básnické generace devadesátých let 19. století.

Karolina Světlá

(1830–1899)
Zakladatelka novočeské románové prózy.

F. X. Šalda

(1867–1937)
Kritik a esejista, vůdčí osobnost českého modernistického hnutí.

Výsledky 61 - 72 z 88