Jiří Karásek ze Lvovic

(1871–1951)
Básník, prozaik, dramatik, kritik, překladatel a sběratel umění, významná osobnost české literární dekadence.

Václav Kliment Klicpera

(1792–1859)
Spisovatel a dramatik, autor několika desítek her.

Karel Klostermann

(1848–1923)
Prozaik, spjatý svými kořeny i tvorbou s Pošumavím.

Jiří Kolář

(1914–2002)
Básník, překladatel a výtvarník.

Jan Amos Komenský

(1592–1670)
Filozof a teolog, zakladatel moderní pedagogiky.

Karel Konrád

(1899–1971)
Prozaik a novinář.

Jan Kořínek

(1626–1680)
Jezuitský učenec, historik a česky a latinsky píšící básník.

František Křelina

(1903–1976)
Básník a prozaik, autor literatury pro děti.

Jaroslav Kvapil

(1868–1950)
Lyrický básník, dramatik, divadelní dramaturg, překladatel a kritik.

Karel Hynek Mácha

(1810–1836)
Básník a prozaik, autor dramatických zlomků a deníkových záznamů.

Josef Svatopluk Machar

(1864–1942)
Básník, fejetonista, jedna z klíčových osobností proměny české literatury v devadesátých letech 19. století.

Marie Majerová

(1882–1967)
Prozaička, publicistka, autorka cestopisných reportáží a prózy pro mládež.

Výsledky 37 - 48 z 93