Svazek
29
Název svazku
Poetistická próza
Jméno autora
Vladislav Vančura
Karel Konrád
Jaroslav Jan Paulík
Zařazená díla
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Rozmarné léto
Robinsonáda, Rinaldino, Dinah
Arizona
Editoři svazku
Jiří Holý
Autoři komentáře
Jiří Holý
Vědečtí redaktoři
Zdeněk Pešat
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2002
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
618
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-538-2
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
próza

Poetistická próza

Tento tematický svazek je věnován specifickému jevu v české literatuře dvacátých let 20. století – poetistické próze. Ta byla založená na originálním vidění světa, na stylových postupech odlišných od tradiční epické dějovosti a iluzivní realističnosti a směřovala k poetickému uchopení skutečnosti. Antologie obsahuje tato díla: Vladislav Vančura: Dlouhý, Široký a BystrozrakýRozmarné léto; Karel Konrád: Robinsonáda, Rinaldino, Dinah; a Jaroslav Jan Paulík: Arizona.

Národní digitální knihovna

Svazek je jako dílo nedostupné na trhu pro přihlášené uživatele NDK on-line zpřístupněn zde.