Jiří Holý

(*1953)

Literární historik, teoretik a editor, vysokoškolský pedagog. Badatelsky i edičně se zabývá zejména českou literaturou 20. století, zejména pak meziválečnou prózou, dále problematikou česko-německých vztahů a tematikou šoa. Své úvahy o meziválečné próze rozvíjí nejen v literárněhistorických kompendiích, ale též v četných doslovech a komentářích k vydáním těchto děl. Edičně se podílel mj. na kritickém vydání děl Vladislava Vančury, Františka Langera či Jiřího Ortena. Byl předsedou správní rady Nadačního fondu Česká knižnice, je členem redakční rady této ediční řady.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945