Svazek
111
Název svazku
Básně
Jméno autora
Jiří Wolker
Zařazená díla
Host do domu
Těžká hodina
Svatý Kopeček
básně do sbírek nezařazené
Editoři svazku
Irena Vaňková
Autoři komentáře
Irena Vaňková
Jan Wiendl
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2021
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
216
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-26-6
978-80-7658-010-7
978-80-275-0604-0
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
poezie

Jiří Wolker: Básně

Básnické dílo Jiřího Wolkra v sobě uchovalo nezaměnitelnou individuální výpověď o radikální proměně poezie dvacátých let 20. století a již v letech třicátých se stalo podnětem četných diskuzí a polemik o budoucím směřování avantgardního umění. Poúnorová kritika jej však účelově dezinterpretovala v duchu proletářství a budovatelské vitality. Česká knižnice přináší komentovaný výbor, který má ambici sejmout z Wolkera tuto zjednodušující, v povědomí čtenářů stále přetrvávající nálepku, jež recepci jeho textů na léta poškodila. Společně s oběma sbírkami vydanými ještě za básníkova života – lyricky radostnými i pokornými verši Hosta do domu (1921) a sociálně vyhrocenou, baladickou notou Těžké hodiny (1922) – obsahuje i další skladby do sbírek nezařazené, např. stěžejní pásmo Svatý Kopeček (1921) inspirované Apollinairem anebo básně publikované až po Wolkerově předčasné smrti. Jejich nově kriticky ověřené vydání s rozsáhlým poznámkovým aparátem připravila Irena Vaňková, která je zároveň s Janem Wiendlem také autorkou doprovodného komentáře.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně