Jan Wiendl

(*1969)

Literární historik, editor a vysokoškolský pedagog. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2009‒2021 jako ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky. Knižně publikoval mj. monografie Vizionáři a vyznavači (2007), Hledači krásy a řádu (2014) a Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence (2018, s J. Vojvodíkem). V roce 2004 spoluzaložil a jako člen vědecké redakce rediguje časopis pro mezioborová bohemistická studia Slovo a smysl. Jako autor a editor se podílel na vydání kolektivní monografie Heslář české avantgardy (s J. Vojvodíkem, 2011). Jako editor a autor přispěl ke vzniku publikace Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (2010, vedoucí autorského týmu V. Papoušek), Dějiny nové moderny II. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1924 (2014) a Dějiny „nové“ moderny. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947 (2017). Jako řešitel grantového úkolu GA ČR Soubor díla F. X. Šaldy se v rámci Institutu pro studium literatury, jehož je předsedou správní rady, spolupodílel na dokončení spisů F. X. Šaldy.

fotografie:
Jan Wiendl, foto Soňa Pokorná, zdroj: Fotoarchiv ÚČL AV ČR