Svazek
112
Název svazku
Moje zpověď a jiné povídky
Jméno autora
Jaroslav Hašek
Editoři svazku
Marie Havránková
Milan Jankovič
Autoři komentáře
Marie Havránková
Milan Jankovič
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2021
Pořadové číslo vydání v ČK
2.
Počet stran svazku
407
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
ISBN 978-80-88183-27-3
ISBN 978-80-7658-011-4
ISBN 978-80-275-0738-2
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
próza

Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky

Během svého života vydal Jaroslav Hašek knižně nebo jen časopisecky více než tisíc povídek, fejetonů a črt. Jeho dílo dodnes není spolehlivě zmapováno, neboť řada textů se ztratila a u jiných není autorství zcela prokázané. Marie Havránková a Milan Jankovič se soustředili na humoresky a satiry z Haškova zralého tvůrčího období (1905–1923) a v chronologickém sledu uspořádali povídkový výbor, jímž dokazují rozmarnou různorodost humoristovy beletristiky i její dobově příznačné inspirační zdroje. Kříží se v ní dvě protikladné tvůrčí tendence: jednak Haškova schopnost v efektní zkratce a prostřednictvím pronikavého kontrastu rozvinout komickou zápletku a ostře ji pointovat, jednak v nespoutané improvizaci a vtipné karikatuře parodovat autority, úřední, vojenské, církevní a především politické osoby tehdejšího veřejného života.

Obsáhlý výběr z Haškovy prozaické tvorby vychází v České knižnici po třinácti letech znovu, a to v revidovaném znění připraveném Marií Havránkovou a spolu s původním komentářem Milana Jankoviče, nově doplněný vysvětlivkami, zpracovanými Petrou Hesovou.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně