Milan Jankovič

(1929–2019)

Literární teoretik a historik, estetik, vysokoškolský pedagog. Celoživotně se zabýval sémantikou literárního díla (Nesamozřejmost smyslu, Dílo jako dění smyslu, Cesty za smyslem literárního díla), interpretačně a edičně se dlouhodobě věnoval dílu J. V. Sládka, Jaroslava Haška a Bohumila Hrabala, byl také členem redakční rady Hrabalových sebraných spisů. Po studiích působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté do roku 1971 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, během normalizace se oboru věnoval jen mimo oficiální instituce, po roce 1990 byl až do svého emeritování opět zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Milan Jankovič, foto Petr Kotyk, zdroj: Česká literatura č. 3/2019