Aleš Haman

(*1932)

Literární historik, teoretik a editor. Ve svém díle spojuje teoretické uvažování o literatuře (inspirované zejména strukturalismem a kostnickou školou recepční estetiky) a historický pohled. Coby literární historik se věnuje zvláště období 19. století, badatelsky i edičně se celoživotně vrací mj. k dílu Jana Nerudy. Do roku 1972 působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, poté musel z politických důvodů odejít a zaměstnán byl ve Státní (Národní) knihovně. Od roku 1990 do roku 2009 vyučoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945