Alois Mrštík

(1861–1925)

Prozaik a dramatik, tematizující svým dílem venkovský život na pomezí Moravského Slovácka a Hané.

Alois Mrštík byl nejstarším ze čtyř synů, jeho mladším bratrem byl spisovatel Vilém Mrštík. Dětství a mládí prožil na jižní Moravě, v kraji také po absolvování učitelského ústavu působil jako pedagog na nižších školách. Od roku 1889 byl správcem a učitelem jednotřídní školy v Divácích u Hustopečí. Poté, co se zde roku 1892 trvale usadil i jeho bratr Vilém, se vesnice stala důležitým centrem moravské literatury. Vedle náročného pedagogického působení a vedení vlastního hospodářství se zde Alois Mrštík věnoval i osvětové a kulturní činnosti, mimo jiné sbíral dokumenty vesnického života a lidové umění. Literárně spolupracoval s bratrem Vilémem. Do literatury vstoupil žánrovými obrázky, v nichž bez sentimentu realistickou metodou zachytil osobitost i aktuální problematické stránky moravského venkova. Toto vidění pak došlo své syntézy v rozsáhlé románové kronice Rok na vsi (podepsána je opět oběma bratry, Vilém patrně stylizoval a koncipoval některé, zvláště přírodní, pasáže textu). S bratrem Vilémem spolupracovali i na dramatu Maryša. Po Vilémově sebevraždě se Alois Mrštík literatuře věnoval již jen příležitostně.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek I – M–O)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

fotografie:
Alois Mrštík, atelier J. F. Langhans – Praha, zdroj: Literární archiv PNP, fond Kvapil Jaroslav