Emil Juliš

(1920–2006)

Básník a výtvarník.

Vyučil se cukrářem a pracoval v cukrářském podniku svých rodičů, po jeho zestátnění vystřídal řadu zaměstnání. První ukázky své literární tvorby uveřejnil ve strojopisném sborníku Jiřího Koláře a Josefa Hiršala Život je všude (1956). V dobách, kdy nemohl oficiálně publikovat, otiskoval své práce v samizdatu a uveřejňoval je v zahraničí. Výtvarné dílo i literární počátky nesou stopy inspirace civilností a věcností Skupiny 42. V podstatné části svého básnického díla se věnoval tvárnému experimentu. Velkou část života prožil v Lounech, kde je též pohřben.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Emil Juliš v redakci Mladé fronty v roce 1966, zdroj: archiv rodiny