Svazek
104
Název svazku
Bůh mně ústa má otevříti může
Podtitul svazku
Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století
Jméno autora
Více autorů
Editoři svazku
Miloš Sládek
Anna Kopová
Autoři komentáře
Miloš Sládek
Vědečtí redaktoři
Jan Linka
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2019
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
430
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-18-1
978-80-88069-82-9
978-80-275-0130-4
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Bůh mně ústa má otevříti může

Náš výbor kázání je koncipován jako pestrá cesta Čechami 18. století. Společně navštívíme barokní hospody i kostely, knížecí dvory, měšťanské domy, soudní síně i venkovské statky a zahrady. Se studenty budeme zadarmo hodovat a hrát na slepou bábu. Po skončení sporu mezi rozšafným a marnotratným hospodářem spatříme truchlící pozůstalé, jejichž slzy nebudou ve vidině dědictví tak docela upřímné. Setkáme se s misionářem, jenž usmiřuje rozvaděné sousedy, a také s trojicí lovců, jejichž úmysly jsou víc než podezřelé. Společně s měšťany se postavíme pokušením hněvu, závisti, smilstva či obžerství. V kostele zaslechneme klábosení znuděných farníků i nelichotivé poznámky na adresu kazatele. V soudní síni zase jednou oškubou chudého a právníci si napakují kapsy. V zahradě budeme sledovat zoufalce chystajícího si smyčku k oběšení, v níž se ale nakonec pohoupá někdo úplně jiný. U knížecího dvora šašek napálí všechny včetně samotného knížete. A až se potkáme s českým politikem, budeme se muset mít na pozoru. Raději se vrátíme do kostela, kde se kněz nečekaně promění v honáka oslů. A na závěr se rozloučíme kázáním o skutečné lásce mezi lidmi, která jako mariánský plášť zakrývá naše hříchy. 

 

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně