Svazek
61
Název svazku
Rukopisy královédvorský a zelenohorský
Zařazená díla
Rukopis královédvorský (překlad Kamila Bednáře)
Rukopis zelenohorský (překlad Kamila Bednáře)
Rukopis královédvorský (transkripce původního nálezu/překlad Václava Hanky)
Rukopis zelenohorský (transkripce původního nálezu/překlad Václava Hanky)
Editoři svazku
Dalibor Dobiáš
Autoři komentáře
Dalibor Dobiáš
Vědečtí redaktoři
Václav Vaněk
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2010
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
324
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7294-415-6
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
poezie

Rukopisy královédvorský a zelenohorský

Uvádíme nové komentované vydání domnělých staročeských veršovaných památek z doby národního obrození. Rukopisy, které měly doložit slavnou a demokratickou národní minulosti, sahající až do raného středověku, a idealistickou vizi vyspělé staročeské kultury, byly po svém „objevení“ (1817 a 1818) nadšeně přijaty a inspirovaly i několik dalších generací českých umělců. Až na konci 19. století prokázali vědci, odmítající falešné vlastenecké iluze, jejich nepravost – skutečnými původci byli zřejmě Václav Hanka a Josef Linda. Obě díla, na nichž dnes už neceníme „starobylost“, ale krásu básnického jazyka, uvádíme v klasickém převodu Kamila Bednáře, v transkripci původního nálezu a v prvním novočeském překladu, který pořídil Václav Hanka. Komentář rekapituluje spory o RKZ a představuje je jako svérázná umělecká díla.