Iva Málková

(*1962)

Literární historička a kritička. Edičně i badatelsky se dlouhodobě zabývá mj. dílem Viléma Závady, Františka Hrubína a tvůrci spjatými s regionem severní Moravy a Slezska. Působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.