Jakub Sichálek

Jakub Sichálek

(*1978)

Literární historik. Odborně se věnuje především české literatuře vrcholného a pozdního středověku a dějinám starší české literatury. Působí na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.