Jan Neruda

(1834–1891)

Básník, prozaik a publicista, vůdčí osobnost literární generace májovců.

Pocházel ze skromných poměrů, otec byl vojenský vysloužilec, matka pracovala jako posluhovačka. Nerudův život je spjat s Prahou, podstatnou část dětství a mladého života strávil na pražské Malé Straně. Nedokončil univerzitní studia, jeho profesní kariéra byla od počátku spjata s novinami. Od roku 1865 až do své smrti působil jako fejetonista a kritik v redakci liberálně orientovaného deníku Národní listy. Neruda je klíčovou osobností vývoje české žurnalistiky a inicátorem pronikání publicistických postupů do beletrie. Přes opakovaná milostná vzplanutí zůstal do konce života starým mládencem, poslední dekádu jeho života provázely četné zdravotní obtíže. Jan Neruda byl vůdčím reprezentantem autorské generace, jež od literárního života vstoupila almanachem Máj roku 1858 s cílem přiblížit českou literaturu soudobému životu a otevřít ji impulzům světového literárního dění. Pro Nerudovu tvorbu básnickou i prozaickou pak zvláště platí, že je neseno snahou o zživotnění literatury a postižení konkrétní současné životní a společenské reality moderního člověka.  

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek I – M–O)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o sbírce Balady a romance, o sbírce Knihy veršů, o sbírce Písně kosmické, o sbírce Prosté motivy, o sbírce Zpěvy páteční)

fotografie:
Jan Neruda, foto snad Schwestka, zdroj: Literární archiv PNP, fond Neruda Jan