Jarmila Víšková

Jarmila Víšková

(1927–2017)

Editorka, patřící k okruhu tzv. Skřečkovy školy. V letech 1953–1990 pracovala v edičním středisku Ústavu pro českou literaturu ČSAV, byla také jazykovou redaktorkou časopisu Česká literatura. Podílela se na ediční přípravě mnoha desítek svazků s díly klasických autorů české literatury 19. a 20. století, ze svých samostatných edic si sama cenila např. vydání Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka (1968) a Petrolejových lamp Jaroslava Havlíčka (1983). Přispěla také do obou příruček, které vznikly v okruhu pražské textologické školy: Editor a text (1971), Textologie (1993).