Jaromír Loužil

(1926–2013)

Filozof, kulturní historik, překladatel a editor. Zabýval se dějinami filozofie, literatury a kultury 19. století, zejména česko-německými kulturními vztahy. Pracoval v Památníku národního písemnictví.

slovníková hesla:
Slovník českých filosofů
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Jaromír Loužil (kolem roku 1980, ve Strahovské knihovně), zdroj: Literární archiv PNP, fond Jaromír Loužil