Jaroslav Durych

(1886–1962)

Básník, prozaik, esejista, autor cestopisných próz, významný představitel katolicky orientované literatury.

Pocházel katolické rodiny, základní ideovou orientaci jeho života představovala katolická dogmatika. V období první republiky působil jako vojenský lékař, československou republiku hodnotil negativně jako příznak zesvětštění a duchovního úpadku doby. V průběhu třicátých let z týchž důvodů přitakával totalitním režimům v katolické Itálii a Španělsku a zároveň útočil na představitele demokratické nebo levicově orientované kultury. Celé Durychovo slovesné dílo je výrazně ovlivněno jeho katolickou orientací, což se projevilo jak v knihách poezie, tak v knihách povídek a v novelách. Ideové ocenění české protireformace se u Durycha spojuje s navázáním na barokní poetiku a stylizaci. Centrum Durychova díla představují rozsáhlé románové celky s historickou tematikou – trilogie BlouděníRekviem a tetralogie Služebníci neužiteční.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Jaroslav Durych, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv