Jiří M. Havlík

(*1979)

Bohemista a historik, zabývá se církevními dějinami, především pak dějinami řádů Tovaryšstva Ježíšova a karmelitánů v raném novověku. Vyučuje český jazyk a literaturu a dějepis na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze, působil mj. v Historickém ústavu AV ČR. Spolu s Ondřejem Koupilem připravil i výbor ze Svatováclavské bible. Napsal monografii o pražském arcibiskupovi Janu Fridrichovi z Valdštejna (1642-1694) a podílel se na přípravách výstavy Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. V monografii k této výstavě se věnoval dějinám jindřichohradecké větve rodu Slavatů. Osobnostem řádu jezuitů se věnoval především v souvislostech s jejich vnitřní řádovou formací, působením na šlechtických dvorech, angažmá při pomoci nemocným morem při epidemiích v 17. století a s jejich historiografickou činností. Zabýval se také činností diplomatů habsburské monarchie vyslaných do italských států, především ke Svatému stolci.

fotografie:
Jiří M. Havlík, zdroj: osobní archiv