Josef Čapek

(1887–1945)

Malíř a grafik; prozaik a dramatik, výtvarný kritik a žurnalista.

Josef Čapek byl příšlušníkem generace předválečné moderny a do kulturního života  vstupoval společně se svým bratrem Karlem, s nímž v počátcích vytvořil několik děl. Ve svých samostatných prózách vystřídal expresivní, baladické i esejistické polohy. Věnoval se i pracím pro děti. V oblasti výtvarné tvorby se stal jednou ze zakladatelských osobností českého moderního výtvarného umění, výtvarnému umění se věnoval i kriticky. V meziválečném období působil v mj. redakci Lidových novin, ale byl též jevištním výtvarníkem předních českých scén a věnoval se i knižní grafice. Na konci třicátých let se žurnalisticky a karikaturně angažoval v odporu proti fašismu. Ihned po vypuknutí války byl proto zatčen a až do konce války na různých místech vězněn – zemřel patrně v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu na skvrnitý tyfus.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 1, A–G)

fotografie:
Josef Čapek, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv