Svazek
2
Název svazku
Básně
Jméno autora
Karel Toman
Zařazená díla
Torzo života
Melancholická pouť
Sluneční hodiny
Měsíce
Hlas ticha
Verše rodinné a jiné
Stoletý kalendář
Pohádky krve
Editoři svazku
Zina Trochová
Autoři komentáře
Miroslav Červenka
Zina Trochová
Vědečtí redaktoři
Miroslav Červenka, Mojmír Otruba
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1997
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
254
Vydavatelé
Český spisovatel
ISBN
80-202-0656-6
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
literatura 20. století
Žánr
poezie

Karel Toman: Básně

Souborné čtenářské vydání kriticky ověřeného textu všech básnických sbírek Karla Tomana vyšlo v polovině roku 1997 jako druhý svazek České knižnice. Východiskem edice, zpracované Zinou Trochovou, se stalo kanonické vydání básníkova díla z roku 1946, připravené podle Tomanových pokynů. Za sedm autorem akceptovaných sbírek (Torzo života, Melancholická pout, Sluneční hodiny, Měsíce, Hlas ticha, Verše rodinné a jiné, Stoletý kalendář), jak je představilo kanonické vydání ze závěru básníkova života, zařadila editorka prvotinu Pohádky krve, již sám Toman do definitivního vydání svého díla nepojal. Stranou svazku zůstaly časopisecky publikované verše a lyrické prózy, které se nestaly součástí žádného z autorských celků Tomanova díla, a to včetně malého výboru Rostlo stranou, vydaného Prokopem Tomanem v roce 1930, přestože jej básník autorizoval a korigoval. Komentář editorky sestávající z chronologicky uspořádaných vydavatelských poznámek k jednotlivým sbírkám rozšířil Miroslav Červenka o výkladové pasáže, v nichž se načrtává vývojový oblouk Tomanovy poezie i příběh její kritické recepce a otevírá – lakoničnosti výkladu navzdory – podstatný vhled do autorské poetiky této velké osobnosti české literární moderny.

Text ze záložky svazku:

Soubor Tomanovy básnického díla vyšel poprvé před osmdesáti lety. Od té doby si lidé vydali sebrané Tomanovy básně ještě desetkrát, vždycky v úplnosti, beze změn, jak je připravil a k vydání určil sám autor. Jako by každá generace potřebovala mít Tomana po ruce, ne v čítankách, ale v intimitě svého domova a v celé jeho střídmé plnosti, k rozhovoru mezi básníkem a čtenářem a mezi jimi oběma a životem – nevíme, kdy přijde chvíle které Tomanovy básně, živoucí, záhadné, pružné.

Tomanova pověst, zpověď i zpráva o tom, co se vzpíralo, završovalo, co zpívalo v srdci člověka zdánlivě tak srostlého se svou dobou, se v básníkově přetvoření týká všech, bez ohledu na čas a místo.

Trvalý kontakt s Tomanovou zjasněnou i temnou lyrikou si budovali právě tak čtenáři skřípavých veršů Halasových jako milovníci výmluvné zpěvnosti Seifertovy, ale také lidé stržení drsnou věcností nebo komplikovaným rytmem moderní písně.

Pro Českou knižnici je samozřejmé, že zajistí dostupnost Tomanovy tvorby i na konci století. Stejně jako už v předchozím vydání z roku 1977 připojujeme k autorově sestavě sbírek jako dodatek ještě prvotinu Pohádky krve, takže náš soubor zahrnuje všechny Tomanovy sbírky. Nově přiřazujeme obsáhlý komentář, který nabízí dnešnímu čtenáři fakta a zprávy o kontextu, potřebné k tomu, aby si smysl Tomanových básní mohl najít sám.

Národní digitální knihovna

Svazek je jako dílo nedostupné na trhu pro přihlášené uživatele NDK on-line zpřístupněn zde.