Michal Topor

(*1978)

Literární historik, bibliograf, editor. Zabývá se středoevropským literárním modernismem, česko-německými literárními vztahy a dějinami literárního dějepisectví. V současnosti vede Institut pro studium literatury a působí v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě UK.