Milena Masáková

Milena Masáková

(*1946)

Nakladatelská redaktorka a editorka. Podílela se mj. na vydání spisů Františka Langera či Karla Poláčka.