Radek Lunga

(*1975)

Zabýval se českou raně novověkou literaturou rukopisnou i tištěnou, církevními dějinami a barokním kazatelstvím v 17. a 18. století. V současnosti se věnuje především dějinám zvonařství a zvonařským památkám (s důrazem na výzkum jejich nápisů) a také rekvizicím a restitucím zvonů.

fotografie:
Radek Lunga, zdroj: osobní archiv