Svatopluk Čech

(1846–1908)

Básník a prozaik, přední představitel ruchovsko-lumírovské generace.

Narodil se v Ostředku u Benešova, od sedmdesátcých let žil trvale v Praze, kde pracoval jako advokátní koncipient a intenzivně se věnoval literatuře (vydával časopis Květy). Účastnil se almanachu Ruch (1868), debutoval sbírkou Básně v roce 1874. Těžiště jeho básnické tvorby leží v rozsáhlých epických skladbách (Lešetínský kovářSlávieHanuman) a výrazně politicky angažovaných básnických sbírkách z období přelomu 80. a 90. let (Jitřní písněNové písněPísně otroka). Do téhož období spadá i série satirických próz s hlavním hrdinou Matějem Broučkem.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 1, A–G)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o básnické povídce Lešetínský kovář, o skladbě Písně otroka, o cyklu Ve stínu lípy, o sbírce Nové písně)

fotografie:
Portrét Svatopluka Čecha ze středních let, Atelier Tietz-Gallat Praha, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka LA PNP – pozitivy, L.a.D 2/68