Dakotský malovaný plášť z bizoní kůže, před 1856

bizoní kůže, rumělka; 200 × 180 cm
Náprstkovo muzeum, inv. č. 44438
Fotografie © Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, 2022
 
Obraz použit na obálce svazku:
Josef Václav Sládek: Má Amerika (2022)
 
Jednou z motivací, proč odjet právě do Ameriky, byl pro Sládka i příklad cesty Vojtěcha Náprstka. A hypoteticky se v okamžiku toho nápadu mohl dívat na malovaný plášť indiánů kmene Dakota z Minnesoty, který tam Náprstek získal v roce 1856. Tento plášť Náprstek nevěnoval muzeu, na rozdíl od ostatních předmětů a artefaktů své etnografické sbírky, ale až do jeho smrti byl vystaven na stěně v pražském domě U Halánků – kam se už od šedesátých let chodilo na přednášky také o Americe. Podle dnešních znalostí abstraktní motiv na plášti symbolizuje bizona a ornamenty jsou chápané jako typicky ženské. Po otevření muzea a publikováním exponátů v dobovém tisku se Náprstkova indiánská sbírka stala nedílnou součástí tehdejší vizuální kultury. Sládkův obraz Ameriky a jejích původních obyvatel, který zachytil ve svých fejetonech a povídkách v průběhu sedmdesátých let, ovšem pohled Náprstkův částečně reviduje. Není se co divit, proces utváření kulturních hodnot bývá vždy proměnlivý a nejednoznačný.
 
Zpracovala Stanislava Fedrová