Ilustrace k Boëthiovu spisu Consolatio philosophiae (Filosofie utěšitelkou), Johann Grüninger, 1501

kolorovaný dřevořez; 283 × 203 mm
Universität Freiburg in Breisgau, historische Bestände, inv. č. Br., RA 4.84/52
Reprofoto © Universität Freiburg in Breisgau, 2022
 
 
Jako sběratel preferoval sice Bohuslav pro svou rozsáhlou knihovnu vydání neilustrovaná a nekolorovaná, nicméně knih ze špičkových štrasburských nakladatelských domů si koupil mnoho. Johann Grüninger patřil k tamním významným inovátorům knihtisku v jeho počátcích, s vizuálními i technickými experimenty, novým pojetím typografie a také spoluprací s humanistickými učenci. Boëthiův filosofický spis (který měl Bohuslav též ve své knihovně) vydal poprvé plně ilustrovaný dřevořezy, v některých výtiscích ručně kolorovanými. Z hlediska knižní kultury a její vizuální podoby je tu inovativní spojování scén montáží více bloků v rámu a zrcadle sazby, předznačující další vývoj typografie. Na reprodukované ilustraci ženská personifikace Filozofie ukazuje učenci kolo Štěstěny (tradiční motiv oblíbený též v poezii), a utěšuje jej, že štěstí nespočívá v bohatství, moci ani slávě a nelze na ně spoléhat, a že i rozmary osudu mohou být člověku prospěšné.
 
Zpracovala Stanislava Fedrová