Jan Kokeš: Libušina věštba, 1854

opona Městského divadla Chrudim; olej, plátno; 770 × 490 cm
Regionální muzeum v Chrudimi

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Kajetán Tyl: Divadelní hry

Po požáru divadla v Chrudimi se s dalšími vlastenci i Tyl zasadil o jeho obnovu a přispěl k ní svou tvorbou. Na prknech obnoveného divadla také s kočující společností hrál – a pravděpodobně vystupoval před novou oponou Jana Kokeše. Opona je rám představení, odděluje svět aktuální od světa divadla. Chrudimská navíc představuje jejich spojení, okamžik rozhalení draperie na ramena hermovek a odhalení zobrazeného světa, který reprezentuje chvíli zrodu země a národa a jejich budoucnosti. Téma Libušiny věštby o slávě města a národa i společenství sester a knížete Kroka náleželo do souboru klíčových motivů historické malby, rozvíjených po zbytek století. Důležitým motivem malovaných opon byla také zobrazení místních krajových nebo národních dominant. Zde jsou to veduty dvou měst v pozadí aktu věštby: ideální město („nový“, křesťanský Jeruzalém) jako předobraz a Praha jako vize ve světě Libušiny věštby a skutečné město současnosti Kokešovy, Tylovy i chrudimských diváků.

Zpracovala Stanislava Fedrová