Miloš Jiránek: Koupání (Hoch z Velké), 1902

olej, plátno; 81,4 × 90 cm
Galerie výtvarného umění v Ostravě, inv. č. O 1182

Obraz použit na obálce svazku:
Fráňa Šrámek: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav (2023)

Intenzivní smyslové vnímání pomíjivých okamžiků je společné dílu Šrámkovu i Jiránkovu. Všimněme si, vyzdvihuje editor Mojmír Otruba, jak u Šrámka metafory navozují konkrétní smyslový vjem či jak vnímání přírody vypovídá o hrdinovi a jak je tato intence v dalším vydání zesilována. Podobný směr lze sledovat i v některých Jiránkových textech esejistických. Ve stejné době, kdy vznikaly prózy zapojené posléze do Stříbrného větru, věnoval se Jiránek-malíř při pobytu na Slovácku tématu sepětí člověka s přírodou, mj. motivům mladých mužů v kontaktu s nespoutaným vodním živlem.

Dominantní téma zde reprodukovaného obrazu označil Tomáš Winter za „významovou konfrontaci pomíjivého mládí se stálostí a nesmrtelností“. Tělo chlapce a tělo stromu jsou spolu propleteny, dokonce se optickému vnímání skutečnosti jeví jako stejně barevné, jakoby vytvořené ze shodné materie života. Stejně důležitým činitelem je tu i plocha vodní hladiny, v níž se v jednotlivých skvrnách zrcadlí barvy okolní krajiny. 

Zpracovala Stanislava Fedrová