Petr Brandl: Evangelista sv. Matouš

Reprofotografie © Arcibiskupství pražské, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Amos Komenský: Truchlivý I, II – Labyrint světa a ráj srdce