Vývěsní štít hostince

Vývěsní štít hostince

malovaná obdélná plechová deska na dřevěné desce s motivem dvou mužských postav ve stylizovaných krojích stojících po stranách destilačního přístroje
Vlastivědné muzeum v Olomouci, POX00022
Foto Pavel Rozsíval, © Vlastivědné muzeum v Olomouci

Obraz použit na obálce svazku:
Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi