Obrazy

Jan Zrzavý: Vinci Fiorentino

Copyright © 2019, Jan Zrzavý, Národní galerie Praha
Fotografie © Národní galerie Praha 2019

 
Obraz použit na obálce svazku:
Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar

Antonín Hudeček: Senoseč

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Václav Sládek: Básně II

Antonín Hudeček: Moře I

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Václav Sládek: Básně I

 

Viktor Foester: Křížová cesta, Zastavení III

Viktor Foester: Křížová cesta, Zastavení III

Fotografie © Luděk Kos
Fotografii poskytla Matice křemešnická

Obraz použit na obálce svazku:
František Křelina: Amarú, syn hadí – Každý své břímě

Jan Kuben: Sv. Eligius žehná koleji

Originál fotografie je uložen v Národní knihovně České republiky

Obraz použit na obálce svazku:
Bernard Bolzano: Exhorty

Mikoláš Aleš: Píseň na Tursku, 1890

akvarel, papír; 441 × 535 mm
Národní galerie, Praha, DK 108
Reprofoto © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Alois Jirásek: Staré pověsti české

Albert Bierstadt: Oregonská stezka, 1869

The Oregon Trail; olej na plátně; 99 x 117 cm
The Butler Institute of American Art

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Václav Sládek: Má Amerika

Pravoslav Kotík: Rodinné ticho

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Karel Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti / Co život opomíjí

Jakub Schikaneder: Žena mezi dveřmi, 1899–1902

© Galerie výtvarného umění v Ostravě

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Neruda: Knihy básní

Antonín Hudeček: Potok na podzim

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Václav Sládek: Básně III

Václav Jousa: Škrétův dům v Týnské ulici

Rozmnoženina sbírkových předmětů ze sbírek spravovaných Muzeem hl. m. Prahy

Obraz použit na obálce svazku:
Ignát Herrmann: Nedělní povídky

 

Jaromír Funke: z cyklu Reflexy, 1929

© Moravská galerie Brno, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Zdeněk Němeček: New York: zamlženo

 

Ignác Viktorín Raab: Apoteóza sv. Barbory

Ignác Viktorín Raab: Apoteóza sv. Barbory

Originál fotografie je uložen v Národní knihovně České republiky

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Kořínek: Staré pověsti kutnohorské

Václav Rabas: Baladická tvář krajiny

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Vilém Závada: Básně

Vladimír Sychra: Almerie

© foto GASK, Zdeněk Matyásko

Obraz použit na obálce svazku:

Vojtěch Hynais: Paridův soud

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jaroslav Vrchlický: Intimní lyrika