Svazek
50
Název svazku
Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny
Jméno autora
Oldřich Prefát z Vlkanova
Editoři svazku
Hana Bočková
Autoři komentáře
Hana Bočková
Vědečtí redaktoři
Mirek Čejka
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2007
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
528
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
978-80-7106-882-2
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny

Oldřich Prefát z Vlkanova, matematik, astronom a zkušený cestovatel, popsal ve své Cestě do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny z roku 1563 nejdelší ze svých četných putování – do Svaté země. Jeho cestopis se vyznačuje dobově příznačným barvitým líčením osobních příhod i systematickým renesančním zájmem o všechny skutečnosti i drobné detaily krajin, staveb, lidí či jejich činností. Cenné je zejména to, že autor zachytil soudobou praxi cestování do Svaté země, a dává tak nahlédnout i do praktického a finančního zajištění takové cesty.