Svazek
120
Název svazku
Básně a prózy (1949–1955)
Jméno autora
Egon Bondy
Zařazená díla
2000
Totální realismus
Trapná poesie
Pražský život
Dagmara aneb Nademocionalita
Für Bondy’s unbekannte Geliebte
Velká kniha
Malá kniha
Zbytky eposu
Editoři svazku
Martin Machovec
Autoři komentáře
Martin Machovec
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2023
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
640
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
ISBN 978-80-88183-35-8
ISBN 978-80-7658-058-9
ISBN 978-80-275-1563-9
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština, němčina
Jazyk svazku
čeština, němčina
Historické období
literatura 20. století
Žánr
poezie
próza

Egon Bondy: Básně a prózy (1949–1955)

Básnické a okrajově též prozaické dílo Egona Bondyho z první poloviny padesátých let představuje jedno z logických vyústění a pokračování literatury druhé generace českých surrealistů. Je jedinečné i tím, že v situaci tvrdé stalinistické totality bylo naprosto svobodné, nepodléhalo žádnému cenzurnímu omezení a přinášelo reflexe doby svého vzniku, doby, v níž byla zcela vyloučena jeho oficiální publikace. Vybíráme šest původních básnických sbírek a dvě lyrickoepické skladby: Totální realismus, Trapná poesie, Pražský život, Dagmara aneb Nademocionalita, Für Bondy’s unbekannte Geliebte aneb Nepřeberné bohatství, Velká kniha, Malá knihaZbytky eposu. Jim je ve svazku předřazena v celku doposud nepublikovaná próza s názvem 2000, hybridní textová koláž, v níž se mísí prvky esejistických úvah, odborných pojednání, reportáže, přestylizovaných deníkových záznamů, snově poetických obrazů a evokací, polemik a kategoricky, nekompromisně artikulovaných ideových a estetických postulátů. Svazek připravil znalec a dlouholetý editor Bondyho díla Martin Machovec.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně